Οι ανιχνευτές αυτοί, τοποθετούνται για να παρέχουν ασφάλεια στους χώρους , σε περίπτωση αύξησης της υγρασίας, στον χώρο σας (πχ χώρος με εσωτερική πισίνα).