Ο μετασχηματιστής μετατρέπει την τάση του ρεύματος σε αυτή που χρειάζεται το σύστημα συναγερμού για να λειτουργήσει.