Το μπουτόν πανικού λειτουργεί είτε το σύστημα είναι οπλισμένο ή αφοπλισμένο. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε κάτι ύποπτο , με το πάτημα ενός κουμπιού μπορείτε να αποστείλετε σήμα πανικού στο Κέντρο Λήψης Σημάτων. Μπορεί να προγραμματιστεί να είναι ενσύρματο ή ασύρματο καθώς σιωπηρό ή ηχηρό σήμα.