Μέσω του πληκτρολογίου μπορούμε να χειριστούμε το σύστημα συναγερμού. Μπορούμε να δώσουμε τις εντολές μας (όπλιση, αφόπλιση, πανικός, αφόπλιση υπο απειλή, απομόνωση ζωνών κ.α) ή να εισάγουμε δεδομένα, όπως ένα νέο χρήστη του συστήματος.