Στατική φύλαξη

Στις στατικές φυλάξεις, οι ειδικά εκπαιδευμένοι φύλακες φέρουν και ανάλογο εξοπλισμό για την ασφάλεια τους.

Έχουν ειδικές δεξιότητες/ γνώσεις και πλήρη εικόνα του χώρου που προστατεύουν και των τρωτών σημείων τους.

Πριν αναλάβουμε κάποια φύλαξη, ενημερώνουμε τους αρμόδιους κάθε χώρου για το τι μέτρα πρέπει να παρθούν ώστε να αυξηθεί το ποσοστό της ασφάλειας του, συνδυαστικά με τον στατικό φύλακα.

Οι φύλακες είναι σε πλήρη επικοινωνία με το 24ωρο ΚΛΣ και τους επόπτες του, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή διεξαγωγή της βάρδιας.